Лектира: Збирка приповедака о деци Иве Андрића
(Деца)

Обрада лектире:

тумачити приповетку „Деца“; разликовање аутора од наратора дела; ликови у приповеци; психолошка и социјална карактеризација; тумачење Андрићевих мисли о детињству. Изражавање става уз аргументовано образлагање.