VERBI RIFLESSIVI
(POVRATNI GLAGOLI)

Već smo se susretali sa povratnim glagolima...(pgledajte vaše G sveske)

Vežbali smo prezent povratnih glagola i ranije...