• Обрада лектире:

    тумачити приповетку „Деца“; разликовање аутора од наратора дела; ликови у приповеци; психолошка и социјална карактеризација; тумачење Андрићевих мисли о детињству. Изражавање става уз аргументовано образлагање.

    Самостални уписПриступ у улози госта
Прескочи Навигација

Навигација